PHUBL: critical design wearable tegen overmatig smartphonegebruik

Cezanne Q Cuypers

Master Productontwikkeling
2022 — 2023

onderzoek

promotoren
 Kristof Vaes
Muriel De Boeck

PHUBL: critical design wearable tegen overmatig smartphonegebruik

 

Smartphones zijn onmisbaar geworden in ons dagelijks leven, maar overmatig gebruik ervan kan schadelijk zijn voor ons welzijn. De wearable ‘PHUBL’ is ontworpen met als doel via een sensibiliseringscampagne bewustwording te creëren en het probleem aan te kaarten. Deze masterproef is een ontwerpend onderzoek naar de effectiviteit van deze aanpak, waarbij een critical design wearable wordt ingezet. 

Deze masterproef richt zich op het ontwerpend onderzoek naar een critical design wearable, genaamd PHUBL, die specifiek is ontwikkeld om het probleem rond overmatig smartphonegebruik in sociale situaties aan te kaarten. Met PHUBL wordt onderzocht of critical design effectief kan zijn in het aanpakken van dit probleem en gedragsveranderingen kan bewerkstelligen. Het doel is niet alleen om een debat op gang te brengen, maar ook om bewustwording te creëren rondom dit thema.

PHUBL symboliseert de negatieve effecten van overmatig gebruik door mensen in hun eigen bubbel te isoleren, waardoor ze de mensen in hun omgeving wegduwen. Het geeft deze metaforen visueel weer, en streeft zo naar een blijvende impact bij het publiek. Hoe langer de drager zijn smartphone gebruikt, hoe harder de PHUBL zal opblazen, en zo zijn naasten zal wegduwen en een bubbel vormen. Het onderzoek evalueert de begrijpbaarheid, duidelijkheid en inleving ten opzichte van het concept. Bovendien is de mening en perceptie van het publiek achterhaald, om de waarde van critical design bij het aankaarten van dit probleem te benadrukken.

PHUBL wordt ingezet als onderdeel van een sensibiliseringscampagne, waarbij het dramatisch wordt gepresenteerd in verschillende scenario’s om empathie te genereren en een verandering in houding te bewerkstelligen.

CL1R1SZ