MIXED MONOLITH

britt Sanders

Master Architectuur
2019 — 2020

studio
MIXED MONOLITH

promotoren
Koen Van Bockstal

medestudenten
Leen De Kort

MIXED MONOLITH

Multifunctionaliteit is de nieuwe norm binnen architectuur. Het was dan ook onze ambitie om een flexibel gebouw te ontwerpen voor snel wisselende functies en aandacht heeft voor de stedelijke context. Met dit project streven wij naar een duurzaam gebouw dat voldoet aan een maximale inzetbaarheid en aanpasbaarheid. Dankzij een flexibele structuur wordt een herbestemming in de toekomst vergemakkelijkt. Zo kan het gebouw worden aangepast in functie van de evoluerende markt.

Met dit project hopen wij een boeiende balans te kunnen bieden tussen de gelaagdheid en bijzondere ruimtelijkheid van een pakhuis. Een stapelhuis heeft een duidelijke gestructureerde opbouw, maar staat toch open voor een meervoudige invulling. Het is een kunst om als architect te zorgen voor een duidelijke taal in een gebouw zonder het programma te beperken.

Daarom hebben we ons voor de uitwerking van ons concept en de structuur laten inspireren door het boek ‘How buildings learn’ van Stewart Brand. Hierin wordt de snelheid weergegeven waarmee de delen van een gebouw veranderen doorheen de jaren en wordt de noodzaak aan duurzame architectuur benadrukt. Een vrij invulbaar plan binnen een permanente structuur komt, volgens Brand, tegemoet aan de sterk evoluerende noden.

Een dergelijke doordachte structuur vormde ook de basis voor ons project. Enerzijds is er een permanente superstructuur die bestaat uit kolommen en vakwerken, anderzijds is er een substructuur die te gast is in de superstructuur en op een flexibele manier aanpasbaar is. Een groot voordeel hierbij is de aanwezigheid van vrije verdiepingen. Elk niveau dat gelegen is onder de superstructuur is vrij van kolommen en wordt gekenmerkt door een grotere verdiepingshoogte.

Contact

Britt Sanders
sandersbritt97@gmail.com

CL1R1SZ