Digitaal Breien en Metamaterialen

Brent De Nef

Master Productontwikkeling
2022 — 2023

onderzoek

promotor
Jouke Verlinden

Digitaal Breien en Metamaterialen

 

De overlapping tussen de onderzoeksgebieden van digitaal breien en metamaterialen biedt een nieuw perspectief op gebreid textiel als eeuwenoud materiaal met een onbenut innovatiepotentieel. Digitale breimachines maken het mogelijk om een materiaal te produceren met uitzonderlijke eigenschappen die tot stand komen door de manipulatie van de verschillende parameters in de constructie van het breiwerk. Deze ‘meta-eigenschappen’ worden beschouwd als een opportuniteit voor ontwerpers om nieuwe productvisies mee te definiëren.

Deze design research thesis draagt bij aan de ontsluiting van het innovatiepotentieel door de toegankelijkheid van de meta-eigenschappen voor ontwerpers te verbeteren. Hierbij ligt de nadruk zowel op het overbruggen van de communicatiekloof tussen ontwerpers en knit engineers, als op het aanpakken van de passieve rol van ontwerpers in het technisch ontwerp van toepassingen in gebreid textiel.

Uit gesprekken met experts kwam een nieuwe methode naar boven om als ontwerper in conversatie te kunnen gaan met knit engineers en de complexiteit van het breiproces te doorgronden. Aan de hand van wat zij ‘building blocks’ noemen, trachten ze de vele parameters in de constructie van een breiwerk te verwerken in de ontwikkeling van gevalideerde bouwstenen. Er werd geëxploreerd hoe deze bouwstenen ingezet kunnen worden om aan de slag te gaan met wat de ‘meta-eigenschappen’ van gebreid textiel werden genoemd: unieke eigenschappen die verder reiken dan uiterlijke en tactiele kwaliteiten van gebreid textiel, denk aan rekbaarheid en sterkte tot akoestische en thermische eigenschappen. De methode die gevolgd werd voor de ontwikkeling van building blocks moet ontwerpers controle geven over de meta-eigenschappen, met de overtuiging dat dit de weg zal vrijmaken naar innovatieve ontwerpen in gebreid textiel. Uiteindelijk werd ook een demonstrator ontworpen die dit innovatiepotentieel belichaamt.

ATOY is op het eerste gezicht een twee-dimensionaal gebreid oppervlak, maar wanneer een persoon er in gaat zitten, neemt het een driedimensionale vorm aan die een zitmogelijkheid biedt. Dit shape changing-ontwerp is een resultaat van de meta-eigenschappen van het materiaal verwerkt in building blocks.

 

CL1R1SZ