Papenvest

Bram Van Hoye

Master Architectuur
2019 — 2020

studio
BXL

promotoren
Jan Thomaes

medestudenten
Nele Vrints
Tobias Proost

PAPENVEST

Deze masterproef behandelt de rehabilitatie van de site aan de Papenvest te Brussel. Het omvat een analyse van de site en haar omgeving en het ontwerp van een breed programma, gaande van verschillende woningtypologieën tot een sportcomplex. Op de site staan vijf modernistische woonblokken, gebouwd in de jaren ’60. De site staat bekend als een probleemwijk en vormt al lange tijd een doorn in het oog van de stad.

Het doel van ons masterplan is enerzijds de kwaliteiten van de bestaande entiteiten te onderzoeken en terug te brengen, en anderzijds te optimaliseren waar nodig. We doen aanvullende, maar bescheiden ingrepen zodat de campus terug leefbaar wordt en herkenbaar blijft.

De kwaliteit van verbindingen is bepalend voor de kwaliteit van het project. Daarom streven we naar een heldere circulatie, die op verschillende manieren tot uiting komt in de campus. Er wordt gewerkt met het definiëren van een NZ- en een OW-as waarlangs zowel nieuwe binnen- als buitenruimtes geschakeld worden. Deze creëren naast licht en lucht ook doorzichten en zorgen voor een heldere oriëntatie. Het principe van een rondgang rond een binnentuin, een zogenaamd stadspalazzo, gebaseerd op de originele plannen van het Bureel van Weldadigheid, wordt toegepast in het nieuwe hoekgebouw.

Met aandacht voor het duurzaamheidsaspect maken we een campus die aanpasbaar is, waarbij delen zowel autonoom als collectief kunnen werken. Bestaande casco’s worden behouden en vrijgemaakt zodat de campus doorheen de tijd kan transformeren naar een gebouw met een andere functie. Binnenin is ook ruimte voor flexibel gebruik. Die vrijheid laat creativiteit toe en geeft iedere gebruiker de kans om een eigen plek te vinden. De interactie die hiermee gepaard gaat moet de verschillende opleidingen samenbrengen en maakt van campus Mutsaard een campus om in te leren en van te leren. De uitwerking gebeurt aan de hand van vier thema’s: waarderen + transformeren, circuleren + ontmoeten, ontwerpen + tentoonstellen, detailleren + beleven.

Contact

Bram Van Hoye
bramvanhoye@hotmail.com

CL1R1SZ