PLUWI

Bent Fierens

Master Productontwikkeling
2021 — 2022

ontwerp

promotoren
Johan Neyrinck

PLUWI

 

Regenwaterbuffering en gebruik ervan is in een stadswoning vaak geen evidente zaak door plaatsgebrek. Klassieke regenwatertanks kunnen niet geplaatst worden als er geen bereikbare tuin aanwezig is in het gebouw. PLUWI biedt hiervoor een oplossing door te werken met een modulair systeem. Verschillende kleine buffervolumes worden doorheen heel het gebouw geplaatst om zo een groot buffernetwerk te creëren. 

PLUWI is een modulair regenwateropvangsysteem dat optimaal gebruik maakt van een woning door een zo groot mogelijk buffervolume te realiseren in de kleinste ruimtes. Dit wordt gerealiseerd door de verschillende kleine modulaire buffervolumes die als LEGO-blokjes in een kelder kunnen opgebouwd worden tot één groot volume. Daarnaast worden er door heel het gebouw nog op verschillende plekken kleine buffervolumes geplaatst, dit zijn de verbruiksmodules. Deze modules worden telkens geplaatst op plaatsen waar men regenwater kan gebruiken zoals in het toilet, de wasmachine, keuken, berging …

De kracht van het concept van PLUWI is om het buffervolume zoals bij de klassieke systemen niet op één plek te plaatsen, maar om het te verspreiden over heel het gebouw. Daarnaast is PLUWI ontworpen om het makkelijk te kunnen integreren in de ontwerpen van architecten en interieurarchitecten. Elke module is aangepast aan de gestandaardiseerde maten van deze sector om ze zo eenvoudig te kunnen plaatsen in keukenkasten, valse muren, washokken, … Op deze manier is het mogelijk om PLUWI aan te passen aan de noden en wensen van de eindgebruiker.

Tot slot biedt PLUWI ook een service aan op de website waar de syndicus van een gebouw op een eenvoudige manier de gemeenschappelijke waterfactuur kan verdelen. Deze service genereert een verdeelsleutel om een maandafrekening of jaarafrekening te bepalen en stuurt deze ook direct door naar de bewoners. Al deze zaken zorgen ervoor dat PLUWI een oplossing biedt voor stadsbewoners om op een eenvoudige en eerlijke manier regenwater te gebruiken.

Contact

Bent Fierens
bent.fierens@gmail.com 

CL1R1SZ