As Found – Experiments in preservation – Ghosts of the future – Rethinking Retirement

Ben Van Den Berghe

Master Architectuur
2022 — 2023

studio
As Found

promotoren
 Maximiliaan Royakkers
Bart Hollanders

As Found – Experiments in preservation – Ghosts of the future – Rethinking Retirement

 

Non-place is een concept waar we dagelijks mee geconfronteerd worden zonder dat we er ons bewust van zijn.  Non-places zijn op hetzelfde moment fysieke plekken en relaties die worden gecreëerd door voorbijgaande individuen en tussen de plekken zelf en de mensen. Deze momenten kunnen gezien worden als containers zonder enige identiteit met een dominante uitstraling, omdat alles wordt genivelleerd in het licht van de pluraliteit. 

De ervaring van een non-place laat de schoonheid zien van het onbeduidende of onbelangrijke. Samen met de poëzie van de menselijke conditie die streeft naar de versnelling van de tijd en de ruimte relatief te verkleinen door de vermenigvuldiging van deze non-places in de hedendaagse stedelijke of dorpstedelijke context. Het laat je zien dat een non-place niet de afwezigheid of leegte betekent maar dat het deel uitmaakt van fenomeen zonder geschiedenis waar we zijn zonder er volledig te zijn.

De vertaling dat we door een betekenisloze ruimte bewegen om tot een “thuis” te komen wil ik door onderzoek een halt toe roepen. De poëzie die in de imperfectie ligt aanpakken en elke ruimte waardoor we bewegen identiteit te geven.

De catalogus aan “Uninvited friends” wordt als basis gebruikt voor het verdere onderzoek. Nieuw leven wordt ingeblazen in een anders vergane glorie. De stations werden onderzocht en samengevat in de poster “Rethinking retirement”. Places worden in hun vorm gelaten, reeds gevormde ruimtes die toegang bieden tot een dorpstedelijke of stedelijke context hebben geen verdere aandacht nodig.

 Non-places daarentegen zijn in overmaat aanwezig en vereisen daarom een strategie die de container zijn coördinaten geeft. Onderverdeeld in 4 groepen, wordt er getracht elke categorie aan de hand van een bepaalde strategie of beleid een betekenisloze plek nieuw leven te geven. De onuitgenodigde vriend wordt zo binnen het concept van As Found opnieuw uitgenodigd binnen het verhaal.

Contact

Ben Van Den Berghe
benvandenberghe30@gmail.com 

CL1R1SZ