Vliegerhof: een cocreatief project. Een participatief onderzoek voor een alternatieve invulling van  de luchthavensite Antwerpen, voor en door de buurt.

Ben Catry

Master
Stedenbouw
en ruimtelijke planning
2021— 2022

ontwerp

promotor
Thomas Vanoutrive

Vliegerhof: een cocreatief project. Een participatief onderzoek voor een alternatieve invulling van  de luchthavensite Antwerpen, voor en door de buurt.

 

In de masterproef wordt samen met de buurt van de luchthaven Antwerpen gezocht naar een alternatieve invulling van het vliegterrein van Luchthaven Antwerpen. Hierbij zijn het ontwerpproces en de wensen van de buurt belangrijker dan het grafische resultaat. De ontwerp wordt voorgesteld door middel van een wandeling doorheen het ontwerp. 

Door de digitalisering van de wereld, de opkomst van hogesnelheidstreinen, de overlast die vliegtuigen veroorzaken, de aanhoudende subsidiëring en andere zaken staan regionale luchthavens onder druk. De meerwaarde van deze luchthavens staat ter discussie en de vraag om ze te sluiten neemt toe.

In dit participatief ontwerpend actieonderzoek wordt samen met de buurtbewoners gezocht naar een alternatieve invulling van het luchthaventerrein van de regionale Luchthaven Antwerpen. Dit onderzoek is tegelijk een oefening waarbij het hele ontwerpproces in cocreatie gebeurt, waarbij de verantwoordelijkheid en beslissingsbevoegdheid gedeeld wordt tussen ontwerper en bewoners. In het ontwerp wordt uitgegaan van de stopzetting van de luchthavenactiviteiten in het jaar 2025. Het ontwerpproces is een zoektocht naar een invulling van een 190 hectare groot luchthaventerrein, omringd door verschillende districten en gemeenten. Het resultaat van dit ontwerpproces is een multifunctioneel park met veel verschillende activiteiten. Het nieuwepark heeft de naam… ‘Vliegerhof’.

De resultaten van dit onderzoek worden voorgesteld door een gegidste wandeling in het jaar 2032. Tijdens de rondleiding maakt de gids geregeld een stop om te vertellen over wat er te zien is. Deze vernieuwde manier van beschrijven van de onderzoeksresultaten beoogt een betere overdacht van informatie van schrijver naar lezer. De beleving van de onderzoeker en de participanten tijdens het onderzoek worden zo beter overgebracht. Daarnaast biedt deze rapporteringsstijl een toegankelijkere manier voor niet-academici om academische werken te lezen.

Contact

Ben Catry
ben.catry.bc@gmail.com 

CL1R1SZ