The Social Park

Axelle van Eupen

Master Interieurarchitectuur
2022— 2023

studio
Morfologie van het Interieur

promotor
Margo Annemans

The Social Park

 

Herbestemming van Parochiekerk Heilig Sacrament tot derde plek. The Social Park is een plek waar de gemeenschap centraal staat. De oorspronkelijke kerk wordt opgedeeld in drie ruimtes die ingevuld kunnen worden door diverse activiteiten die de bewoners van de Groenenhoek nader tot elkaar brengen.

De kerk wordt opgedeeld in drie delen en gaat van een open en publieke sfeer vooraan tot een intiemere en meer afgesloten sfeer achterin de kerk. Het voorste deel van de ruimte wordt omgevormd tot een open park, een ontmoetingsplek voor mensen. Het tweede deel is een groot plein dat gemeenschappelijk gebruikt kan worden en mensen samenbrengt. Het derde en achterste deel fungeert als een intercultureel en interreligieus centrum voor denken en bezinning, waar iedereen een moment voor zichzelf kan nemen.

Door deze opdeling ontstaan er drie diverse ruimtes die op verschillende manieren door de gemeenschap gebruikt kunnen worden. Ook worden delen van het dak vervangen in grote glazen panelen waardoor er meer natuurlijk licht in de ruimte wordt toegelaten, hierdoor ontstaat er een gevoel van openheid. De oorspronkelijke kerkelijke functie wordt verplaatst naar een kleiner bijgebouw zodat de kerk niet onttrokken moet worden van de eredienst.

Contact

Axelle van Eupen
axelleve1999@gmail.com 

CL1R1SZ