Liereke Pleziereke

Axelle Lyssens

Master Interieurarchitectuur
2022— 2023

studio
Morfologie van het Interieur

promotoren 
Eva Storgaard
Margo Annemans
Axelle Vertommen

Liereke Pleziereke

 

In dit project tracht ik een maatschappelijke herbestemming te ontwerpen voor een kwalitatief geschiedenisrijk architecturaal gebouw, namelijk het Timmermans-Opsomerhuis in Lier, waar de nadruk ligt op educatie en ontmoeting. De balans tussen oud en nieuw is verder essentieel, waarbij de geschiedenis voelbaar is doorheen het gebouw. Door het willen aanspreken van verschillende doelgroepen is een ruimtelijke inclusie ook zeer belangrijk.

De grote leegstand in de stad Lier zorgt ervoor dat bouwkundig erfgoed geen invulling krijgt en niet gerenoveerd wordt, nochtans bepalen dit erfgoed mee de identiteit van de stad. Daarnaast is er in Lier nood aan publieke interieurs die de kloof tussen jong en oud kunnen dichten. Binnen mijn masterproef tracht ik dan ook een third place te creëren waar verschillende doelgroepen samen kunnen komen en ontmoeting wordt gestimuleerd. Door deze derde plek te combineren met het organiseren van volwassenenonderwijs voor anderstaligen, wordt de mogelijkheid gecreëerd tot interactie tussen culturen. Deze herbestemming zal een nieuwe maatschappelijke baken voor het delen van kennis worden.

Het Timmermans-Opsomerhuis kent een rijke geschiedenis als landhuis en later als school. Het gebouw is in verschillende fasen en stijlen opgebouwd, dit maakt het een unieke site met veel mogelijkheden. De huidige ruimtelijke indeling van het gebouw zorgt voor een evidente architecturale afbakening. Het gebouw beschikt over drie vleugels voor telkens andere functies, die elkaar centraal ‘ontmoeten’. Zo wordt de derde plek op het gelijkvloers voorzien van een horeca/ontspanningsruimte, studeerzone/bibliotheek en workshop/activiteitenruimte. De leslokalen van het volwassenonderwijs blijven op de eerste verdieping, maar worden voorzien van een betere circulatie en logistiek. De verschillende bouwfasen van het gebouw zullen voelbaar zijn door het gebruik van tegels in verschillende vormen en door kleurgebruik.

Contact

Axelle Lyssens
axelle.lyssens@student.uantwerpen.be 

CL1R1SZ