Ruimte voor speling

Asmara Sebrechts

Master Interieurarchitectuur
2022— 2023

studio
Morfologie van het Interieur

promotoren 
Margo Annemans
Eva Storgaard

Ruimte voor speling

Scholen dienen kinderen te ondersteunen bij het ‘leren en ontwikkelen’. Al lijkt een doorsnee kleuterklas overbezet en druk. Men kan dit soort leeromgevingen in vraag stellen. Bepaalde pedagogische tendensen introduceren nieuwe leermethoden, die het spelen centraal stellen. Volgens het principe ‘active learning’ is spelen de beste motiverende drijfveer om te leren. Deze masterproef is het ontwerp van een leeromgeving die aan elk kind ruimte biedt om (al spelend) te leren.

De stedelijke kleuterschool ‘Prins Dries’ gelegen in het hartje van Antwerpen vormt de omkadering voor het ontwerp van deze leermethode. Deze stedelijke school heeft zowel gemotiveerde kleuters als gepassioneerde leerkrachten, maar het gebouw kampt met een aantal problematieken zoals een tekort aan ruimte, onlogische indelingen, versleten infrastructuur, etc. Hoewel de site enkele architecturale kwaliteiten heeft zoals de bijzondere vormgeving van het gebouw (door de dicht bebouwde omgeving), de centrale speelplaats, en de hoge ruimtes zijn er een hoeveelheid zaken die beter aangepakt kunnen worden. De school heeft vooral behoefte aan een kwalitatievere buitenruimte en meer open ruimte binnenin het gebouw. Deze nood gecombineerd met het implementeren van de Active Learning principes vormen de kernuitgangspunten van deze masterproef.

Als eerste stap werd opzoek gegaan naar de structuur van het gebouw die te herkennen is aan de dragende kolommen. Daarna werd onderzocht hoe de circulatie in het gebouw naar buiten verplaatst kon worden, aangezien de huidige circulatie in het gebouw te veel ruimte inneemt. Na het in vraag stellen van de huidige aanpak van de speelplaats werd een ontwerp gerealiseerd met een kwalitatieve buitenruimte, die aansluit bij de nieuwe doorlopende circulatie en beleefd zal worden als het centrale punt van het gebouw. Verder werd onderzocht hoe klaslokalen – die leerruimte bieden aan de noden van elk kind – ontworpen kunnen worden.

Contact

Asmara Sebrechts
asmara.sebrechts@gmail.com 

CL1R1SZ