Tarso

Arthur Verburgh

Master Productontwikkeling
2020 — 2021

ontwerp

promotoren
Regan Watts
Roel Vanstiphout

TARSO

Tarso is een slimme maatwerk nachtspalk die door middel van integratie van sensoren bijdraagt tot een objectievere en betere opvolging van de patiënt. Tarso bespaart arbeidsuren van de orthopedisch technieker en voorkomt productieafval dat ontstaat bij het vervaardigen van een traditionele maatwerk nachtspalk. Tarso biedt tot slot een superieur comfort dankzij zijn unieke vorm die door de MJF 3D-printtechnologie mogelijk is.  Het superieur comfort voorkomt complicaties zoals wondjes door zweten.

Tarso is het eindresultaat van de thesis “MJF-printen van orthesen met geïntegreerde sensoren” van Arthur Verburgh gerealiseerd onder begeleiding van Regan Watts (productontwikkeling UA) in het academiejaar 2020-2021. Patrick Garmyn en Roel Vanstiphout van Orthobroker traden op als industriële promotoren. Tarso is een multijet fusion (MJF) 3D-geprinte nachtspalk met geïntegreerde sensoren die een oplossing biedt voor het tekort aan objectiviteit bij de opvolging van patiënten van 3 tot 14 jaar met een nachtspalk behandeling voor hypertonie.

Tarso stelt zowel de patiënt als de andere stakeholders in staat om de evolutie van de aandoening en de therapietrouw van de patiënt op een objectieve manier op te volgen. Zo kan bijvoorbeeld de fysiotherapeut vroeger ingrijpen en de behandeling aanpassen indien nodig, waardoor de patiënt een kwalitatievere behandeling en leven geboden kan worden.

Tarso biedt ook een superieur comfort door de betere verluchting dan bij een conventionele nachtspalk. Dit wordt mede mogelijk gemaakt dankzij het MJF-productieproces dat ook de oplossing biedt voor het traditioneel arbeidsintensieve productieproces. Het zou naar schatting slechts een derde van de initiële arbeidsuren innemen van de orthopedisch technieker om de nachtspalk te vervaardigen en bovendien veroorzaakt het proces minder productieafval.

 

Contact

Arthur Verburgh
arthurverburgh@gmail.com

CL1R1SZ