Algencultivatie in een industriële context

Arthur Boven

Master Productontwikkeling
2020 — 2021

ontwerp

promotoren
Johan Neyrinck
Leen Bastiaens

ALGENCULTIVATIE IN EEN INDUSTRIËLE CONTEX

Het project betreft de ontwikkeling van een fotobioreactor geschikt voor de cultivatie van microalgen. 

Het doel van het project is een systeem te ontwerpen dat de duurzame cultivatie van microalgen in een industriele setting mogelijk maakt. De verduurzaming zal tot stand komen door overbodige restwarmte en ruimte op industriële sites te gebruiken. Verder zal door het gebruik van een ‘membrane algae filtration unit’ ook het water gerecycleerd kunnen worden. Het resultaat van het project is een fotobioreactor ontworpen voor de installatie op daken van industriële gebouwen waarbij vanuit een gecentraliseerde ‘controle unit’ op de begane grond het oogstproces van de volledige site kan gebeuren.

Contact

Arthur Boven
boven.arthur@hotmail.com

CL1R1SZ