MycoCreation

anouk verstuyft

Master Productontwikkeling
2021 — 2022

onderzoek

promotoren
 Els Du Bois
Simon Vandelook

MycoCreation

 

MycoCreation onderzoekt hoe de unieke levende eigenschappen van mycelium materiaal (materiaal gebaseerd op het dradennetwerk van schimmels) van nut kunnen zijn binnen het kader van design. Concreet wordt dit ondernomen door een veelbelovend concept te ontwikkelen voor drie levende eigenschappen; namelijk ‘bio-welding’, ‘healing’ en ‘environment sensing’. Bovendien werd de invloed van de unieke mogelijkheden van het levende materiaal op de huidige productiebeperkingen en op de negatieve connotaties van schimmels bestudeerd.

In dit onderzoek zijn drie concepten ontwikkeld: MyComPack, MycoPatch en MyConstruct. Deze maken respectievelijk gebruik maken van de ‘bio-welding’-, ‘healing’- en ‘environment sensing’- eigenschap van levend mycelium materiaal. Tijdens het onderzoek naar een van de concepten, ontstond het idee om mycelium kleur te laten opnemen. Binnen design is kleur van primair belang. Daarom draagt het aantonen van de mogelijkheid om in tinten te variëren werkelijk bij tot de ontwikkeling van het materiaal. Door de weg naar acceptatie te effenen, overwint het beperkingen zoals een onreine uitstraling.

Dit werk eindigt met vier deliverables, zijnde de drie concepten ‘MyComPack’, ‘MycoPatch’ en ‘MyConstruct’ en tenslotte het ‘Mycelium Booklet’. Dit boekje helpt ontwerpers die graag aan de slag willen met dit fascinerende levende materiaal, maar die nog relatief nieuw zijn in de wat ongrijpbare materie. Het probeert biologische kennis die van belang kan zijn binnen design op een begrijpelijke en toegankelijke manier te vertalen. Dit om te triggeren en te inspireren, maar ook om de status van schimmels te verhogen en hun acceptatie te vergroten. Evenzeer is het boekje bedoeld om enthousiaste ontwerpers te wijzen op en te herinneren aan de minder voor de hand liggende zaken waar ze voor het eerst mee te maken zullen krijgen.

Contact

Anouk Verstuyft
anoukverstuyft@gmail.com 

CL1R1SZ