Collectief assistentiewonen in de Turnhoutse School 

Annelies Wynants

Master Interieurarchitectuur
2022— 2023

studio
Re-use of Modernist Buildings

promotoren
Iris Van der Schueren

Collectief assistentiewonen in de Turnhoutse School

 

Herbestemming van het modernistische gebouw van de basisschool Sint-Victor in Turnhout naar een collectief woonproject in combinatie met assistentiewoningen, of zoals genoemd in deze masterproef : collectief assistentiewonen.

Tegen 2030 zullen we in Vlaanderen maar liefst 330 000 nieuwe woningen nodig hebben, hiervoor is echter geen ruimte of budget. Er is een grote nood aan nieuwe woonvormen, met daarbij horend ook nieuwe manieren van samenwonen. Collectief wonen is hier één van.

In 2025 komt de Sint-Victor basisschool in Turnhout, ontworpen door Carli Vanhout, Paul Schellekens, Lou Jansen en Rudi Schiltz, leeg te staan. Door de centrale ligging, de omvangrijke grootte en de mogelijkheid tot integratie van veel groen is het gebouw ideaal voor een herbestemming naar een collectief woonproject.

In deze masterproef ligt de focus op twee doelgroepen: enerzijds jonge gezinnen, anderzijds senioren. Collectief wonen biedt voor beide groepen significante voordelen. Senioren vereenzamen minder makkelijk en worden fysiek en intellectueel langer uitgedaagd door hun jongere medebewoners. De jonge gezinnen kunnen op hun beurt steeds terugvallen op de rijke levenservaring van hun oudere buren. Door de twee doelgroepen samen te brengen, wordt ook ingespeeld op het stimuleren van de relatie tussen oud en jong in de samenleving. Zo worden de gezinswoningen en de assistentiewoningen door elkaar geplaatst in het gebouw, zodat interactie tussen beide doelgroepen gestimuleerd wordt.

Naast de hoofdfunctie huisvesting worden zowel een zorgcampus als horecazaak geïntegreerd in het gebouw, beide publiek toegankelijk. Op de zorgcampus is plaats voor een huisartsenpraktijk, tandartsenpraktijk, kinesist en kinderdagverblijf. De horecazaak dient enerzijds als ontmoetingsruimte voor bewoners, anderzijds ligt de focus bij co-working. Door zowel gezellige zithoeken te creëren als voldoende werkplaatsen te voorzien, is de zaak toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Contact

Annelies Wynants
annelieswynants@hotmail.be 

CL1R1SZ