De Wooncultuur van Poolse en Roemeense Migranten
in Vlaanderen

Anke Vermeulen

Master Interieurarchitectuur
2019 — 2020

studio
Masterthesis

promotoren
Els De Vos

DE WOONCULTUUR VAN POOLSE EN ROEMEENSE MIGRANTEN IN VLAANDEREN

Binnen deze thesis worden de woonculturen van Poolse en Roemeense migranten in Vlaanderen onderzocht. We bekijken zowel de woningen in het land van herkomst als in Vlaanderen. Het is belangrijk te weten dat de doelgroep zich momenteel permanent in Vlaanderen gevestigd heeft. Deze bevindingen worden gelinkt aan de interpretatie en betekenisgeving van een thuis. Tenslotte wordt er gepeild naar hun mening over andere woonvormen, waarbij co-housing een grote rol speelt.

Contact

Anke Vermeulen
ankevermeulen98@gmail.com

CL1R1SZ