Gesloten kazerne wordt publieke ontmoetingsplek

Amber Leys

Master Interieurarchitectuur
2022— 2023

studio
Morfologie van het Interieur

promotoren 
Eva Storgaard
Margo Annemans

Gesloten kazerne wordt publieke ontmoetingsplek

Dit masterproefproject neemt het voormalige Kazernecomplex S.B.H. Housmans in de wijk Luchtbal als case. Het complex komt leeg te staan en komt in aanmerking voor herbestemming. Onderzoek naar demografische, economische en sociaal-culturele factoren toont aan dat een gezonde mix aan stedelijke functies gewenst is op deze plek. Daarom combineert dit project het ontwerp van een cultuurcentrum met het concept van de Third Place.

De zeven gebouwen die tot de kazerne behoren zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Om die reden heb ik een masterplan ontwikkeld voor de hele site, en ligt de focus op één onderdeel, de zogenaamde blok E, gelegen aan de Havanastraat.

Het gebouw dateert van 1939 en is opgebouwd in de stijl van het vroeg-modernisme. Het huidige karakter van het complex vertaalt zich in rigide vormen en is erg gesloten naar zijn omgeving toe. De ambitie is om dit gesloten karakter om te keren naar een plek die zich openstelt naar zijn omgeving en zo het erfgoed toegankelijk maakt voor de hele buurt.

In het nieuwe ontwerp biedt het gebouw plaats voor een inkomzone met expositieruimte, een café, een buurtwinkel, co-working- en workshopruimtes, studio’s, een muziekzaal, een danszaal en auditoria. Deze aaneenschakeling van functies maakt van de kazerne een plek waar ontmoeting en gesprek centraal staan.

Doorheen het ontwerpproces werd het principe van ‘aemulatio’ toegepast, een duidelijke scheiding tussen oud en nieuw als essentieel principe om de historische en architectonische betekenis van het bestaande gebouw te respecteren.

Typerend voor het interieur zijn de lange gangen die langs de achterzijde van het gebouw lopen, uitkijkend op het grote binnenplein, en de sterke aanwezigheid van rasters en ritmeringen. Nieuwe volumes werden toegevoegd en spelen in op het bestaande. Het ontwerp is een manifest naar het contrast tussen oud en nieuw en brengt de verschillende historische lagen van het gebouw samen.

Contact

Amber Leys
leysamber@outlook.com 

CL1R1SZ