UKINGO

Amber Heylen

Master Productontwikkeling
2020 — 2021

ontwerp

promotoren
Linda Scheelen

UKINGO

Ukingo is een preventietool voor jongeren tussen 10-15 jaar in Centraal-Afrika. Via de scholen en kerkgemeenschap informeert het product jongeren over preventie van relatief eenvoudig te vermijden ziekten. De begeleiders geven theorie over relevante thema’s aangevuld met creatieve en interactieve activiteiten en opdrachten. Deze worden ondersteund door 2 tools: een overzicht voor de begeleiders + persoonlijke zakjes voor de jongeren. De zakjes vormen een verbinding tussen de school/kerk en thuis

Het product draagt bij tot kennisoverdracht over preventie van veelvoorkomende ziekten bij jongeren tussen 10 en 15 jaar in Centraal-Afrika. Via scholen en de kerkgemeenschap wordt het product aangeboden aan begeleiders van jongeren. Zowel schoolgaande als niet-schoolgaande jongeren worden zo betrokken.

Het product bestaat uit 4 belangrijke onderdelen: theorie, workshop, tools en een online platform. De theorie bevat toegankelijke informatie over preventie van relevante ziekten. Dit wordt aangevuld met creatieve gezamenlijke activiteiten en individuele opdrachten. De bijhorende tools stimuleren de fysieke interactie tussen de begeleiders en de jongeren. Er is een gezamenlijk overzicht voor de begeleider en persoonlijke zakjes voor de jongeren. De individuele opdrachten betrekken de familieleden van de jongeren, deze relatie is zeer waardevol binnen de Afrikaanse cultuur. Een fysieke workshop wordt georganiseerd voor de begeleiders van de jongeren. Hier wordt het doel en werking van de tools uitgelegd. Dit vindt plaats voor het gebruik met de jongeren. Als laatste is er een aanvullende online platform waar alle info is terug te vinden.

Op termijn tracht het product de kennis via de jongeren over te dragen tot bij hun families. Dit product betrekt een verloren doelgroep met potentieel. Enerzijds bezitten de jongeren nog geen GSM, ze kunnen dus geen gebruik maken van technologische initiatieven. Anderzijds zijn ze wel zelfstandig genoeg om bij te leren over preventie. Het product wordt gratis aangeboden en kan op termijn de medische kosten van de families laten dalen. Het product is in samenwerking met lokale contacten gerealiseerd en kan volledig lokaal geproduceerd worden.

 

Contact

Amber Heylen
amber.heylen@hotmail.com

CL1R1SZ