De erfgoedcontext
als harnas
tegen integrale toegankelijkheid
en aanhanger van alternatieve ontsluiting

Aline Peeters

Master Erfgoedstudies
2019 — 2020

studio
psychologie van de ruimte

promotoren
Philippe Lemineur

DE ERFGOEDCONTEXT ALS HARNAS TEGEN INTEGRALE TOEGANKELIJKHEID EN AANHANGER VAN ALTERNATIEVE ONTSLUITING

In dit onderzoek hebben we, op basis van onderzoek naar de toegankelijkheid van erfgoed in Vlaanderen met de focus op Open erfgoedsites, inzicht gekregen in de hieraan gerelateerde instanties en hun onderlinge verbondenheid. 

Door het ondersteund beleid inzake de toegankelijkheid van het Agentschap Onroerend Erfgoed, Inter en Toerisme Vlaanderen te ontvouwen, wordt hun eenzelfde doel met verschil in focus duidelijk en kunnen deze onderling worden vergeleken. Via de verificatie hiervan in de praktijk wordt de mate van toegankelijkheid van Open erfgoedsites achterhaald en verklaard, waardoor de knelpunten in het Open erfgoedbeleid kunnen worden aangeduid in functie van de optimalisatie hiervan, de toegankelijkheid van de site en de kwaliteit van het label. Onderzoek naar buitenlandse erfgoedorganisaties en het toegankelijkheidslabel van andere instanties, heeft geïnspireerd om de bevonden verschillen in mate van toegankelijkheid van Open erfgoedsites te vertalen in vier toegankelijkheidsniveaus afgestemd op de erfgoedcontext. Deze niveaus zijn verbonden aan specifieke voorwaarden die de actuele toegankelijkheidssituatie van de site weerspiegelen en moeten aanzien worden als suggestie, net zoals het vermelde herkenningsteken. Dit herkenningsteken informeert, naast de identificerende functie als Open erfgoed van de site, over de toegankelijkheid(niveau) van het Open erfgoed. Op deze manier draag het onderzoek bij aan een verbeterde toegankelijkheid en kwaliteit van Open erfgoedsites in Vlaanderen, wat toedoet aan vergroten van het draagvlak voor erfgoed in Vlaanderen.

Contact

Aline Peeters
alinepeeters95@gmail.com

CL1R1SZ