Van klaslokaal naar gemeenschap

Alexandra Judeli

Master Interieurarchitectuur
2023— 2024

studio
Re-use of Modernist Buildings

promotoren
Sara Eloy
Iris Van der Schueren

Van klaslokaal naar gemeenschap

 

Verbetering van sociale gelijkheid in Turnhout  door herbestemming van Sint – Victor school

Het centrum van Turnhout heeft behoefte aan woonprojecten die een evenwichtige sociale mix bevorderen, waar mensen van diverse achtergronden en leeftijden samenleven. De huidige sociale woningprojecten bevinden zich vooral aan de stadsrand, wat leidt tot hogere transportkosten, minder toegang tot voorzieningen, sociaal isolement en bijkomende kosten. Het Sint-Victorinstituut, ooit geprezen als de modernste lagere school van Europa, is nu toe aan herbestemming. Dit gebouw biedt door zijn centrale ligging en verschillende vleugels de mogelijkheid om meerdere functies te integreren binnen één project. Door het gebouw meer open te stellen en de circulatie te verbeteren, kan een betere verbinding met de buurt ontstaan, wat de sociale cohesie versterkt.

Het herbestemmingsproject voorziet publieke ruimtes zoals winkels, coworking spaces, parkeergelegenheden en multifunctionele lokalen op de begane grond. Deze functies zijn zo ingedeeld dat ze elkaar niet hinderen qua circulatie, maar wel snel bereikbaar zijn. De kille gangen zijn getransformeerd tot ontmoetingsruimtes en de toevoeging van horeca en winkels maakt de buurt aantrekkelijker voor bezoekers. De eerste verdieping biedt studentenkamers en community tuinen, terwijl hogere verdiepingen ruimte bieden voor sociale woningen: eengezins-, tweegezins- en alleenstaande appartementen. Deze flexibele flats kunnen aangepast worden bij gezinsuitbreiding. Het project legt de nadruk op sociale mix, verbeterde circulatie en kwalitatieve woningen. Door een samenstelling van functies en open ontwerp bevordert het ontmoetingen tussen bewoners en buitenstaanders.

Dit herbestemmingsproject belooft een voorbeeld te zijn van hoe historische gebouwen een nieuw leven kunnen krijgen met een visie op sociale inclusie en duurzaamheid, en zo een hechte, diverse gemeenschap creëren.

Contact

Alexandra Judeli
alexandra.judeli@gmail.com 

CL1R1SZ